Loading...

Profesión sociosanitaria que orienta a súa intervención a mellorar a calidade de vida das persoas nas súas áreas de desempeño ocupacional (actividades de vida diaria, educación, traballo, xogo, lecer e lecer, descanso e sono). A T.O céntrase na recuperación e optimización das habilidades da persoa para participar activamente nas actividades da vida cotiá e colaborar no cumprimento das súas expectativas de vida.

Que funcións son avaliadas?

 • Habilidades físicas

 • Ambiente psicosocial

 • Sistema sensorial

 • Habilidades cognitivas

 • Traumatoloxía, próteses e ortose

 • Adaptación do medio e produtos de apoio

A quen vai dirixida a intervención?

 • Procesos por dano cerebral adquirido (ACV, TCE...)

 • Patoloxía neurodegenerativa (esclerose múltiple, alzheimer, parkinson, etc.).

 • Trastorno do neurodesenvolvemento (TEA, etc.).

 • Alteracións psicomotrices

 • Trastornos de modulación sensoriais

 • Problemas de desenvolvemento (físicos, psíquicos, sociais)

 • Alteracións físicas

Terapia ocupacional pediátrica (Próximamente)

Centrámosnos na avaliación das habilidades de cada neno para proporcionarlles os exercicios, estratexias e adaptacións necesarias para que poidan desenrrolar adecuadamente as habilidades alteradas, gañando así, unha maior autonomía nas áreas de desempeño ocupacional.

Terapia Ocupacional Pediátrica

Terapia ocupacional en adultos

Valoramos as capacidades da persoa para realizar as actividades da vida diaria previndo, mantendo e mellorando a actividade coa finalidade de facilitar a adquisición de coñecementos, habilidades e actitudes para mellorar o grao de independencia / autonomía e a calidade de vida.

Terapia Ocupacional Adultos